Những giá trị cốt lõi

core_values_hand_writing_red_marker_transparent_wipe_board_31194568

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIỆT THƯƠNG MUSIC

 

Lắng nghe & Phục vụ

Tất cả các hoạt động, chúng tôi luôn hướng đến khách hàng.

Lắng nghe để thấu hiểu và phục vụ họ một cách tốt nhất.

Uy tín & Chất lượng

Chúng tôi triệt để tôn trọng lời hứa và cam kết với mọi người, đặc biệt là với khách hàng.

Đồng thời chúng tôi luôn cố gắng đạt chất lượng cao nhất khi thực hiện những lời hứa và cam kết ấy.

Đơn giản & Hiệu quả

Chúng tôi luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện về nhân cách và các kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một cách vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Trung thực & Nhân ái

Chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường làm việc tốt đẹp nhất, bao gồm đội ngũ nhân viên biết yêu thương và nhân ái, trung thực với chính mình và trung thực với mọi người.